Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการดูแลผู้สูงอายุที่อยุ่ในภาวะพึ่งพิง (LTC) ผู้สูงอายุป่วยติดบ้านติดเตียง (3)

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการพนัก อบต.นาเจริญ ร่วมกับCm และ Cg อบต.นาเจริญ ให้การดูแลและมอบไม้เท้าสามขาให้กับผู้สูงอายุตามโครงการดูแลผู้สูงอายุที่อยุ่ในภาวะพึ่งพิง (LTC) ผู้สูงอายุป่วยติดบ้านติดเตียง

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญเรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   นั้น  (รายละเอียดคลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

   

 

พิธีเปิด " วิชชาลัยเติมสุข อบต.นาเจริญ " ดำเนินงานโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลนาเจริญ

    องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการพนัก อบต.นาเจริญ ร่วมพิธีเปิด " วิชชาลัยเติมสุข อบต.นาเจริญ " ดำเนินงานโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลนาเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการดูแลผู้สูงอายุที่อยุ่ในภาวะพึ่งพิง (LTC) ผู้สูงอายุป่วยติดบ้านติดเตียง

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการพนัก อบต.นาเจริญ ร่วมกับCm และ Cg อบต.นาเจริญ ให้การดูแลและมอบไม้เท้าสามขาให้กับผู้สูงอายุตามโครงการดูแลผู้สูงอายุที่อยุ่ในภาวะพึ่งพิง (LTC) ผู้สูงอายุป่วยติดบ้านติดเตียง

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.นาเจริญ ปีงบประมาณ2561

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการพนัก อบต.นาเจริญ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.นาเจริญ ปีงบประมาณ2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในตำบลนาเจริญ

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการพนัก อบต.นาเจริญ ลงพื้นที่มอบนมให้คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ กับโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในตำบลนาเจริญ หญิงตั้งครรภ์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สอบถามได้ที่ อบต.นาเจริญ หรือที่หมายเลข 0868733697(เวลาราชการ)

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 9